Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Hải quan truy liên tục đuổi tàu nước ngoài: “Không khả thi”.

Theo đó, căn bản cục thương chính có tính chất vùng trong địa giới nhiều tỉnh, trường hợp đặc biệt hợp đề nghị nhiệm vụ, thông lệ quốc tế có hai cục thương chính nằm trong địa giới một tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương

Hải quan truy đuổi tàu nước ngoài: “Không khả thi”

Dự án Luật hải quan (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ sáu cuối năm nay.

Thành ra khi đối tượng chạy ra ngoài địa bàn, cơ quan thương chính phải phối hợp với cơ quan chức năng, nhiều trường hợp dẫn đến mất dịp tranh đấu chống buôn lậu, chuyển vận trái hàng hóa trái phép qua biên thuỳ. Như truy đuổi trên biển nếu không quyết liệt thì không ngăn chặn được còn làm quá thì có thể gây tai nạn. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Luật thương chính hiện hành chưa cho phép cơ quan hải quan thực hiện việc truy đuổi, bắt giữ hàng hóa buôn lậu, chuyên chở trái phép qua biên cương chuyển di từ trong địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn.

Dự thảo Luật hải quan (sửa đổi) đã quy định thẩm quyền của lực lượng thương chính khi truy đuổi trên biển - Ảnh minh họa. "Không nên quy định hải đội trưởng có quyền truy đuổi tàu nước ngoài, thẩm quyền như vậy là quá lớn", ông Sơn đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh - Quốc phòng Nguyễn Kim Khoa cũng đề nghị tính kỹ hơn về tính khả thi của nhiều quy định liên quan đến quyền hạn của lực lượng hải quan. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị làm rõ chừng độ của việc truy đuổi, vì nếu không khéo, dẫn đến chồng chéo là rất hiểm.

Vùng tiếp giáp vùng biển cũng chưa có công cụ truy đuổi mà chỉ từ vùng biển trở vào thôi. Nhằm tăng cường hoạt động của cơ quan hải quan trong gian buôn lậu, vận tải trái phép hàng hóa qua biên giới, dự án luật đã bổ sung nhiều quy định.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định thẩm quyền của lực lượng thương chính khi truy đuổi trên biển.

Bên cạnh nội dung nói trên, điểm mới khác của dự thảo luật là hệ thống tổ chức của thương chính sẽ được xây dựng theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính mà phụ thuộc vào đề nghị công việc; quy mô, thuộc tính hoạt động xuất nhập cảng; đặc thù địa bàn, điều kiện kinh tế tầng lớp.

Ví dụ, cảnh huống nào thì truy đuổi, khi truy đuổi thì lực lượng nào chủ trì, lực lượng nào phối hợp? "Truy đuổi trên vùng biển là không khả thi cả trên thực tại và cả các luật liên quan về biển, quyền truy đuổi ra ngoài hải phận trên thực tế thương chính cũng không làm được", ông Khoa góp ý.

Nội dung này nhận được sự nhất trí cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với quy định hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển được dừng, truy đuổi phương tiện vận tải, ông Sơn cho rằng Luật Biển không có quy định cho lực lượng thương chính truy đuổi tàu nước ngoài.

Giữ nguyên 27 điều, sửa đổi 45 điều, bổ sung 34 điều, dự án Luật thương chính (sửa đổi) , theo nhận xét của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thì gần như được làm mới. Dự thảo luật đã bổ sung quy định thẩm quyền của lực lượng kiểm soát hải quan được truy đuổi liên tiếp trong trường hợp có cứ xác định hàng hóa, phương tiện chuyển vận là hàng hóa, công cụ chuyển vận buôn lậu, chuyên chở trái phép qua biên cương đang di chuyển từ địa bàn hoạt động thương chính ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan.

"Hải quan chỉ làm nhiệm vụ ở địa bàn thương chính còn ra địa bàn thì kết hợp với các lực lượng chức năng, riêng điều tra do thám nắm tin thì phải làm ngoài địa bàn", Bộ trưởng Bộ Tài chính giải thích.